Na vlně růstu cen staveb… stále!

Svět se pomalu začínal učit žít s covidem. V posledních dvou letech se stavitelé potýkají jednak s vysokými cenami za stavební materiál, tak s dlouhými dodacími lhůtami. Vše způsobené koronavirovými opatřeními a dočasným uzavřením výrobních závodů a nedostatečnými zásobami. Nikdo nemohl očekával, že přijde pandemie. Bohužel málo kdo očekával další ránu pro evropskou ekonomiku v podobě ruské invaze na Ukrajinu, která vyvolala vlnu sankčních balíčků.

Sankce uvalené (ale především plánované v podobě zákazu dovozu ropy) na Ruskou federaci, která je třetím největším producent a zároveň druhým největším vývozcem ropy způsobily prudký růst cen. Růst cen ropy se okamžitě promítl do cen pohonných hmot. Zatímco cena benzínu vzrostla během čtrnácti dnů o cca čtvrtinu, tak cena nafty se v průběhu dvou a půl týdne zvýšila přibližně o třetinu a v současnosti je dokonce dražší než benzín.

V návaznosti na prudké zvýšení cen ropy se organizace OPEC rozhodla k navýšení těžby ropy a ceny začaly klesat. To se i v souvislosti se zrušením přimíchávání biosložky do paliva projevilo v cenách pohonných hmot poklesem o necelých deset procent. I přes částečné zlevnění zůstává cena pohonných hmot výrazně výše, než před začátkem ruské invaze na Ukrajinu.

Cena pohonných hmot logicky povede ke zvýšení cen jak prací (skrze stroje a strojhodiny), tak i materiálu (skrze cenu dopravy).

Cena pohonných hmot na přelomu března a dubna je oproti nim vyšší o cca 20 % pro koncové zákazníky a o několik procent méně pro větší smluvní odběratele. K výsledným procentům je nutné podotknout, že se jedná o údaje pouze za stroje bez nákladů na jejich obsluhu.[1]

Zdroj: cz-urs.cz

Pro zprostředkování ucelené informace, tedy zjištění dopadu zvýšených cen pohonných hmot na směrné ceny konstrukcí, jsme náklady na aktualizované strojohodiny promítli do vybraných položek s vysokým podílem prací prováděných stroji pro zemní práce a s využitím dopravních prostředků. Jedná se o položky zemních prací prováděných strojně, položky přesunů hmot a položky manipulace se sutí a vybouranými hmotami. Ke každé skupině konstrukcí jsou uvedena procenta jejich průměrných změn cen v závislosti na změně cen pohonných hmot o 10 %, 20 %, respektive 30 %.[1]

Zdroj: cz-urs.cz

Dne 12.4.2022

 

[1] https://www.cs-urs.cz/vliv-narustu-cen-pohonnych-hmot-na-smerne-ceny/