Jednovrstvé zdivo nebo zateplené zdivo?

V tomto případě je jednovrstvým zdivem myšlena cihla se zateplením uvnitř. Cihly z výše zmíněných zdících systémů nabízí Porotherm pod značkou Porotherm T a zdící systém Heluz pod značkou Heluz 2in1.

Jednovrstvé zdivo:

  • Porotherm 38 T Profi za cenu 2945 Kč/m2 s U=0,17 W/(m2*K)

Příklady zatepleného zdiva:

  • Porotherm 30 Profi Dryfix + TI[1] 160mm za cenu 2399 Kč/m2 s U=0,17 W/(m2*K)
  • Ytong P4-500 tl. 300mm + TI tl. 140mm za cenu 2 222 Kč/m2 s U=0,17 W/(m2*K)
  • Porfix P4-600 tl. 300mm + TI tl. 140mm za cenu 2 180 Kč/m2 s U=0,17 W/(m2*K)
  • Heluz UNI brou. tl. 300mm + TI tl. 160mm za cenu 2 345 Kč/m2 s U=0,17 W/(m2*K)

Jednovrstvé zdivo:

  • Heluz Family 38 broušená 2in1 za cenu 3 555 Kč/m2 s U=15 W/(m2*K)

Příklady zatepleného zdiva:

  • Porotherm 30 Profi Dryfix + TI2 200mm za cenu 2458 Kč/m2 s U=0,15 W/(m2*K)
  • Heluz UNI brou. tl. 300mm + TI tl. 200mm za cenu 2 431 Kč/m2 s U=0,14 W/(m2*K)
  • Ytong P4-500 tl. 300mm + TI tl. 200mm za cenu 2 369 Kč/m2 s U=0,14 W/(m2*K)
  • Porfix P4-600 tl. 300mm + TI tl. 200mm za cenu 2 327 Kč/m2 s U=0,17 W/(m2*K)

Při porovnání jednovrstvého a více vrstvého (zatepleného) zdiva pouze z pohledu ceny bychom volili zdivo vícevrstvé pro dosažení stejných součinitelů prostupu tepla. Avšak na druhou stranu stavba rodinného domu by se neměla řídit pouze finanční stránkou věci, ale měla by zohledňovat i ostatní aspekty kvalitního bydlení. Mezi hlavní výhody jednovrstvého zdiva (s izolace uvnitř cihel) totiž patří jednoduší realizace, jak z pohledu časového, tak stavebního (snížení počtu technologických kroků a s tím spojené riziko konstrukčních závad). Dále ochrana izolace, a tedy zvýšení její životnosti, nebo eliminace tepelných mostů.

Na závěr přikládám tabulku s jednotlivými zdícími systémy na základě, které si každý může udělat vlastní názor na jejich ceny.

Zobrazit tabulku

 


[1] Tepelná izolace polystyren EPS 70F