Který zdící systém vyjde levněji?

Za posledních pár let jsem tuto otázku slyšel několikrát jak z řad profesionálů, tak laiků, kteří jsou před rozhodnutím z jakého materiálu vyprojektovat či postavit jejich dům, tak aby to bylo co možná nejlevnější.

Je tomu již několikátý rok, co ceny stavebních prací a materiálů rostou, a tak se stavitelé snaží najít kompromis mezi cenou materiálu a jeho vlastnostmi.

„Stavební práce zdražily za poslední dva roky až o 70 procent“[1] je nadpis článku popisující aktuální situaci na trhu s nemovitostmi. Průměrná cena stavebních prací na metr čtvereční vzrostla za poslední dva roky u administrativní výstavby o 50% a u bytové výstavby až o 70%. Hlavními důvody takto razantního růstu jsou zvyšující se kupní síla obyvatelstva, nízké úrokové míry, zdražující se pracovní síla a nedostatek lidí ve stavebnictví.

Nejsem přesvědčen, že na otázku z čeho se nejlépe vyplatí stavět je univerzální odpověď, každý zdící materiál má specifické vlastnosti a záleží jen na koncovém uživateli, které z těchto vlastností upřednostní. Zda to bude akustika zdiva, tepelné vlastnosti nebo cena „realizace“ zdiva. Realizace proto, že zmiňované vlastnosti zdiva jsou na sobě závislé.

Příklad: Pokud si stavebník vybere levnější zdící systém, bude s velkou pravděpodobností mít horší tepelné vlastnosti a peníze, které ušetřil, časem utratí za vytápění.

Aby byla alespoň teoreticky zodpovězena výše položená otázka, vytvořil jsem tabulku 4 předních zdících systémů a jejich cihel, které jsou nabízeny jako vnější či obvodové. Jedná se o zdivo Porotherm, Heluz, Ytong a Porfix.

Zdivo je pro porovnání v tabulce rozděleno podle tepelných vlastností (součinitele prostupu tepla=U(W/m2*K), dle tabulek výrobce) do 4 skupin podle normy ČSN 73 0540:2011. U každého zdiva jsou dále vytvořeny alternativy se zateplením a u každé je cena za realizaci. Pro porovnání cen zdiva vzhledem k jeho tepelným vlastnostem nebylo při uvádění hodnoty součinitele prostupu tepla uvažováno s přerušením izolační vrstvy, nebyly zohledněny vlivy kotvících prvků, nebyly uvažovány omítky.

Ceny zdiva byly vypočteny na 1m2 za pomoci cenové databáze společnosti RTS, a.s. (I/2019)

U každého zdiva bylo uvažováno s tepelnou izolací v tloušťkách 100,140,160,200mm.

Z vytvořené tabulky je možné dojít k několika výsledkům nejlevnější realizace (bez zohlednění zateplení):

Zdivo splňující normu (U < 0,3 W/(m2*K):

  • Heluz Family 30 broušená za 1791 Kč/m2 a U=0,25 W/(m2*K)

Zdivo pro energeticky úsporné stavby (U < 0,25 W/(m2*K):

  • Porfix Premium P2-400 tl. 375mm za 1827 Kč/m2 a U=0,21 W/(m2*K)

Zdivo pro nízkoenergetické stavby (U < 0,2 W/(m2*K):

  • Ytong Lambda YQ 450 za 2160 Kč/m2 a U=0,18 W/(m2*K)

Zdivo pro pasivní stavby (U < 0,18 W/(m2*K):

  • Ytong Lambda YQ 500 za 2425 Kč/m2 a U=0,16 W/(m2*K)

Zobrazit tabulku


1 – https://www.hypoindex.cz/kratke-zpravy/stavebni-prace-zdrazily-za-dva-roky-az-o-70-procent/