Položkový rozpočet s výkazem výměr

  • Výkaz výměr – Ve výkazu výměr jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, jejich množství, druh a jakost, které jsou nutné ke zhotovení samotné stavby.
  • Položkový rozpočet – Oceněný výkaz výměr.

Propočet stavby

  • Hrubý rozpočet stavby, který je tvořen pouze soupisem stavebních skupin (zemní práce, základy, svislé konstrukce…) tak jak je např. požadováno bankou při žádosti o hypoteční úvěr.

Výhody: nízká cena a rychlost zpracování

Nacenění slepých rozpočtů/výkazů

  • Pro zpracování položkových rozpočtů, tak naceňování slepých rozpočtů využívám aktuální cenovou databázi společnosti RTS, a.s.

Posouzení nabídkových cen dodavatelské firmy

  • Překontroluji rozpočet, který Vám Vámi poptaná stavební firma zpracovala a popř. Vás upozorním na nesrovnalosti. Tento krok Vám může ušetřit nemalé finanční náklady.

Položkové rozpočty a výkazy výměr pro zadávání veřejných zakázek

  • Položkové rozpočty s výkazem výměr zpracované dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. (169/2016 Sb.) o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Ceny za zpracování

Při stanovení ceny rozpočtů záleží na mnoha faktorech jako typ a kvalita projektové dokumentace, složitost a druh stavby, požadovaný termín vypracování apod.

Proto vypracovávám cenovou nabídku vždy individuálně, tak aby došlo k oboustranné spokojenosti.

Příklady cenových nabídek:

  • Položkový rozpočet: jednopodlažní novostavba RD do 120m2 (z DSP) od 4 500 Kč (bez profesí)
  • Propočet stavby: novostavba RD (ze studie, DSP, DPS) od 2 500 Kč (s profesemi)
  • Nacenění slepého rozpočtu: novostavba RD (v databázi RTS, do 200 položek) od 2 000 Kč