Kontrola technického, ekonomického a právního stavu nemovitostí.

2 hlavní důvody proč je rozumné využít služeb inspektora nemovitostí:

  1. Pro většinu z nás je koupě nemovitosti celoživotním zadlužením „koulí na noze“, je tedy nasnadě uvažovat o pomoci odborníka, který minimalizuje potenciální nabalování dalších nákladů na tuto pomyslnou kouli.
  2. Rychlost - V době kdy převyšuje poptávka nad nabídkou na trhu s nemovitostmi, rozhoduje kromě ceny i rychlost rozhodnutí.

Technické vlastnosti: stavební konstrukce, zjevné a skryté vady a poruchy staveb.

Právní vlastnosti: vyhodnocení současného vlastnictví, druh nabytí a případná rizika.

Ekonomické vlastnosti: náklady na úpravu, opravu, modernizaci, rekonstrukci nemovitosti.

 

Ceník zpracování (Praha a okolí Roudnice nad Labem)

Základ

Kontrola technického stavu objektu + vyhodnocení možných příčin poruch stavby (tepelných, hydroizolačních a statických vlastností)

 

Standard

Kontrola technického stavu objektu + vyhodnocení možných příčin poruch stavby (tepelných, hydroizolačních a statických vlastností)

Kontrola technického zařízení budov (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, plyn, zařizovacích předmětů)*

Seznámení se s možnými sanacemi případných zjištěných poruch

Kontrola a vyhodnocení omezení vlastnictví (zástavy, věcná břemena, přístupy apod.)

Exclusive

Kontrola technického stavu objektu + vyhodnocení možných příčin poruch stavby (tepelných, hydroizolačních a statických vlastností)

Kontrola technického zařízení budov (vodovod, kanalizace, elektroinstalace, plyn, zařizovacích předmětů)*

Seznámení se s možnými sanacemi případných zjištěných poruch

Kontrola a vyhodnocení omezení vlastnictví (zástavy, věcná břemena, přístupy apod.)

Kontrola výměr místnosti

Odhad nákladů na plánované investice do objektu

Vyhodnocení nabídkové ceny objektu

Cena za byt
3 500 Kč
Cena za RD
6 000 Kč
Cena za byt
6 500 Kč
Cena za RD
8 500 Kč
Cena za byt
9 000 Kč
Cena za RD
12500 Kč

V případě, že máte zájem o dlouhodobější spolupráci a úpravu nabízeného programu, kontaktujte mne zde.

(*) v případě, že jsou instalace (TZB) dostupné

Kontrola se provádí pouze vizuální prohlídkou, nikoliv zásahem do konstrukcí.