Hloubětín náměstí

Vypracován položkový rozpočet z DÚR/DSP vč. technického zařízení staveb.