Developerský projekt BD Kobylisy

Vypracován položkový rozpočet z DSP s technickým zařízením staveb.